Marin Spivack 2014 11.11 Chen Taiji Erlu Quan

December 12, 2014 in Mo Ling Taijiquan Videos, Videos by Mo Ling

Late Autumn 2014 Marin Spivack, Chen Shi Taijiquan Gongfu Jia Er Lu “Pao Chui”